Moduły liniowe


Moduły ruchu liniowego zaprojektowane zostały z myślą o zstosowaniu w profilach aluminiowych

Wykonane są w technologii druku 3D z tworzywa ABS

ABS jest tworzywem konstrukcyjnym z powodzeniem stosowanym do budowy części maszyn w przemyśle..

Po przez zastosowanie tworzywa ABS redukujemy znacznie masę elementów ruchomych.


Napęd pneumatyczny

Zmniejszamy w ten sposób siłę bezwładności całego układu liniowego. Ogólnie wiadomo, duża prędkość razy duża masa równa się duża

energia do wytracenia przy zatrzymaniu, oraz duża energia podczas startu.

Dodatkową zaletą jest zmniejszenie obciążenia łożysk liniowych , co z kolei wydłuża ich żywotność.


Przeznaczenie:

Cały system ruchu liniowego został opracowany z myślą o zastosowaniu do lekkich aplikacji,

Zwłaszcza przetwórstwie tworzyw sztucznych i innych gdzie występuje konieczność przemieszczania detali o niewielkiej masie z dużymi prędkościami.

Różnego rodzaju systemy montażowe ,wyposarzenie do tamponodruku, sitodruku, w automatach pakujących, aplikacjach smarujących, itp.

3D Mechanical Prints oferuje do zastosowania w układach napęd: pneumatyczny,elektryczny i mieszany 

Poniżej przedstawiamy zaprojektowane przez 3D Technical Prints układy ruchu liniowego

Technologia wydruku 3D pozwala na indywidualne dopasowanie wymiarów dla każdego układu przedstawionego w ofercie.

Dodatkową zaletą drukowania 3D jest możliwość wykonania zintegrowanych z układem edytowanych mocowań do np. chwytaki, przyssawki, obejmy dostosowane do narzędzia , itp.

Co również ma wpływ na zmniejszenie masy całego układu ruchu.Poprawność ruchu liniowego zapewniają zastosowane standardowe łożyska liniowe typ UU,

oraz pręty prowadzące łożyskowe.

System ruchu liniowego zaproponowany przez 3D Techical prints , wykożystuje łożyska i pręty prowadzące fi 10,12.16,20 mm.

 Średnica prętów prowadzących dla poszczególnych układów liniowych zależy od długości przemieszczenia układu liniowego oraz sposobu zamocowania