Układ dwóch osi napęd pneumatyczny, elektryczny

 

Przykłady konfiguracji systemu modułów ruchu liniowego